Podmienky používania

Vitajte na webovej stránke doublestar-casino.click. Upozorňujeme vás, že vaše používanie tejto stránky je podmienené nasledujúcimi podmienkami a pravidlami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím, nechávajte stránku a nepoužívajte ju ďalej.

Vaše používanie tejto stránky predstavuje súhlas s týmito podmienkami používania a všetkými platnými zákonmi a predpismi.

Ochrana súkromia

Vaša ochrana súkromia je pre nás dôležitá. Pre viac informácií si prečítajte našu zásady ochrany súkromia, ktoré sú súčasťou týchto podmienok používania.

Nie sme zodpovední za obsah alebo postup akýchkoľvek iných webových stránok, na ktoré odkazujeme. Ak navštívite tieto webové stránky alebo s nimi interagujete, platia pre nich ich vlastné podmienky používania a zásady ochrany súkromia.

  • Nezhromažďujeme osobné údaje bez vášho vedomia a súhlasu.
  • Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, slúžia iba na vykonávanie vybraných služieb a komunikáciu s vami.
  • Poskytnuté osobné údaje chráníme pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom.
  • Majte prosím na pamäti, že žiadna metóda prenosu cez internet alebo elektronického úložiska nie je 100% bezpečná a spoľahlivá. Aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme garantovať ich absolútnu bezpečnosť.

Použiteľnosť obsahu

Informácie poskytované na tejto stránke sú určené iba na vašu všeobecnú informáciu a použitie. Vyhradzujeme si právo zmeniť obsah tejto stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Všetok obsah poskytovaný na tejto stránke je na vlastné riziko užívateľa.

Nepreberáme žiadne záruky ani záväzky týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti obsahu a informácií na tejto stránke. Ak sa rozhodnete spoľahnúť sa na tieto informácie, robíte tak na vlastné riziko.

Pred použitím akýchkoľvek informácií alebo obsahu zo stránky doublestar-casino.click odporúčame konzultáciu so špecialistom alebo odborníkom na danú oblasť. Nezodpovedáme sa za žiadne straty alebo škody spôsobené dôverou do obsahu tejto stránky.

Odkazy na iné webové stránky

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo zdroje tretej strany. Tieto odkazy sú poskytnuté iba pre vašu pohodlnosť a neznamená to, že schvaľujeme obsah týchto stránok. Nezodpovedáme sa za dostupnosť alebo obsah týchto stránok a neinštruujeme ich ani nemáme nad nimi kontrolu.

  • Nemáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo dôvery voobsah, tovary alebo služby poskytované tretími stranami.
  • Nevzťahujú sa na nás žiadne záruky, sťažnosti alebo podpora týkajúce sa tretích strán.